پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۹

چت سیستم کانکت

سیستم چت شامل چند بخش می شه که مقداری شان انجام شده و باقی موارد هم رفته رفته انجام و این صفحه آپدیت خواهد شد. از جمله موارد انجام شده: ارسال پیام به کاربر دیگری لیست پیام های مربوط به چت خاصی (چت به کاربر اشاره نمی کنه و چیزی مثل گروه هستش) لیست پیام های مربوط به کاربری (جدید) لیست چت ها (افرادی که باهاشون پیام رد و بدل شده) ارسال پیام به کاربر دیگر جهت ارسال پیام به کاربری درخواست POST به ریسورس مریوطه ارسال می کنیم. تنها اطلاعاتی هم که می شه الان ارسال کرد متن می باشد که توسط سرور کانکت پارس نمی شه و همانطوری که ثبت شده، همانگونه هم برگشت داده خواهد شد. POST https://connect.evand.com/api /users/{USER_ID}/messages Headers:   - Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN   - Content-Type: application/json { "message": "Hello" } اینجا نیازه که ID کاربر مورد نظر را در uri فوق جایگزین کنید. بجای {USER_ID} . متن مورد نظری که می خواهید به کاربر ارسال شه را هم در payload ارسالی به عنوان فیلد message نیاز است تعیین کنید. ریسورس مر

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

برای دریافت لیست کاربران نشان شده درخواست GET به ریسورس مورد نظر ارسال می کنید: GET https://connect.evand.com/api/ bookmarks/users {   "_total_items": 1,   "_page": 1,   "_page_count": 1,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/bookmarks/users?page=1"     }   },   "_embedded": {     " public_user ": [       {         "name": "hossein",         "surname": "baghayi",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",         "biography": "web developer",         "jobTitle": null,         "organization": ":’(",         "website": null,         "telegram": null,         "linkedin": null,         "twitter": "@ba

لیست شرکت کنندگان سیستم کانکت

سلام برای دریافت لیست شرکت کننده گان مطلوب درخواست GET ای به ریسورس مربوطه ای زده و لیستی از شرکت کننده گان دریافت می کنیم: GET https://connect.evand.com/api/ event/attendees {   "_total_items": 5,   "_page": 1,   "_page_count": 5,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=1"     },     "next": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=2"     },     "last": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=5"     }   },   "_embedded": {     "public_user": [       {         "name": "hosse",         "surname": "baghaiy",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",        

پروفایل عمومی کاربران کانکت

سلام نوع دیگری از پروفایل کاربری، علاوه بر پروفایل خودمان، پروفایل عمومی دیگر کاربران است. تفاوت اصلی پروفایل عمومی دیگر کاربران در این است که اطلاعات حساسی مثل ایمیل و موبایل در دسترس دیگری کاربران قرار نمی گیرد. مورد بعدی در پروفایل عمومی کاربران این است که آی دی کاربر مربوطه را نیز باید بدانید D: اگر هم ندارید، اشکالی ندارد، تشرف آورده تا از دیتابیس گله ای از آی دی های رنگ و بارنگ تقدیم حضورتان شود. نکته بعدی اینه که باید اهراز هویت کرده باشید تا اطلاعات پروفایل دیگر کاربران در دسترستان قرار بگیرد. برای دریافت پروفایل کاربری به این نحو عمل می کنیم: GET     https://connect.evand.com/api/users/ {user_id} {   "name": "hossein",   "surname": "baghaiy",   "avatar": null,   "biography": "web developer",   "jobTitle": null,   "organization": "somewhere",   "website": null,   "telegram": null,   "linkedin": null,

فرایند پروفایل عمومی دیگر کاربران

سلام هدف از نوشتن فرایندها تنها دلیل این متن اینه که تو یه صفحه از مسئله قرار بگیریم و بدونیم چه کاری انجام می شه، توسط کسی که انجام می شه، و اگه راه غیر معقول در پیش گرفته شده، تصحیح و راه درستی در پیش گرفته بشه و دلیل خاص دیگه ای نداره. هر چند نکات کمتری این متون داشته باشه، با این حال ممکنه مسائلی رو از یاد برده باشم که انتشارش شاید از اتلاف وقت جلوگیری کنه. جزئیات فرایند این تسک چیزی خاصی نداره. صرفا ریسورس ای در اختیار خواهیم داشت که بشه پروفایل دیگر کاربران را مشاهده کرد. این ریسورس با ریسورس ای که می شه پروفایل خودمان را مشاهده کنیم فرق خواهد داشت. فرق این مسئله تنها در دسترس نبودن برخی اطلاعات است. اطلاعاتی که در پروفایل کاربران در دسترس نخواهد بود، ایمیل و موبایل می باشد. دیگر اطلاعات بنظر حساس نبوده و نیازی به مخفی سازی نبوده برای همین در اختیار خواهد بود. مثل توضیحاتی از کاربر مربوطه، آواتار، مشخصات شبکه های اجتماعی و از این قبیل اطلاعات. اطلاعات دیگر کاربران، تنها توسط دیگری کاربران لاگین شده در سیستم کانکت قابل رویت خواهد بود و برای مهمان در

نشان کردن کاربران در سیستم کانکت

سلام منظور از نشان کردن همان bookmark کردن می باشد. نشان کردن کاربران یه ریسورس داریم تا نداره.  برای نشان کردن دیگر کاربران به این نحو عمل می کنیم: PUT https://connect.evand.com/api/bookmarks/users/ {target_user_id} درخواست PUT ای به ریسورس مربوطه ارسال می شود. توجه کنید که از آنجایی که کاربر مورد نظر می دانید چه کسی می باشد و آی دی طرف را هم نیازه داشته باشید و سپس آی دی را در URI فوق بجای {target_user_id} قرار می دهید و در نهایت درخواست خود را ارسال می کنید. عمل فوق چند نتیجه می تونه به همراه داشته باشه: در صورت نشان شدن کاربر مورد نظر: status کد ۲۰۱ خواهیم داشت در صورت ای که کاربری از قبل نشان شده باشه، status کد ۲۰۴ خواهیم داشت. در صورتی که کاربری را که نباید نشان کنید، مثل خودتان، سرور خواهد ترکید و کد ۵۰۰ خواهیم داشت. در اصل این عمل نباید صورت بگیرد ولی با این حال اگر اتفاق بیفتد، سرور پاسخ مناسبی از خود نشان نمی دهند و خشونت به خرج خواهد داد. در صورت نشان کردن کاربری که وجود ندارد، با status کد ۴۰۴ در خدمتتان خواهیم بود. حذف کاربر نشان شده