پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب available-count

ظرفیت بلیت رویداد

سلام بچه‌ها از ویروس چه خبر؟ سلام می رسونه؟ آپدیت اول: جهت اطلاع اط تغییرات مربوطه به انتهای همین صفحه و آپدیت اول مراجعه نمایید! توضیح اجمالی مسئله ای که وجود داشت و نیاز به حلش بود، تغییر مقدار ظرفیت بلیت ها بود. در اصل فیلدی داشتیم به اسم available_count که توسط برگزار کننده در پنل رویداد به یک عددی تعیین می شه. این عدد خوشگل ما بخاطر رزرو و خرید بلیت، کم و زیاد می شه که باعث گمراهی برگزار کننده و حتی پیچیده تر شدن سیستم می کنه که برای تحلیل دیتا هم اذیت کننده می تونه باشه. از این فیلد available_count در صفحه خرید بلیت، جهت نشان دادن تعداد بلیت باقی مانده و یا اطلاع از اتمام موجودی بلیت نیز، استفاده می شود. تغییراتی در سیستم صورت گرفته که این مسئله رو حل کنه. تغییرات کلی بدین شکل است که فیلد جدیدی به اسم availability_count به ریسورس بلیت اضافه شده است. وظیفه این فیلد، نشان دادن تعداد بلیت موجود با در برگرفتن تعداد بلیت های فروش رفته و تعداد بلیت های رزر شده می باشد. در نتیجه برای صفحه خرید بلیت، نیاز است از فیلد جدید availability_count استفاده شود که