پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اشتراک

وضعیت اشتراک در مبحث ای

سلام  از آنجایی که اطلاع دارید، هر کسی می تونه بر روی موضوع، تگ و موارد این چنینی اشتراکی داشته باشه تا از مزایاش استفاده کرده و لذتش رو ببره. از رو برای اینکه بتونیم تصمیم بگیریم آیا از کسی اطلاعات مربوط را دوباره بگیریم یا نه، نیاز به مکانیزمی بود که بشه فهمید آیا کسی بر روی مبحث ای اشتراک داره یا نه. بدنیا آمدن این ریسورس هم برای محقق کردن این هدف بود. البته بنظر ایراداتی دارد و درست و حسابی روش فکر نشده بود که چطور اجرا بشه. مسل اینکه کاربر مهمان رو چطور چک کنیم. . یا حتی کاربر ایوندی که ایمیل و موبایلش رو داشته باشیم هم ممکنه با ایمیل یا موبایل دیگه ای روی مبحث ای مشترک شده باشن و آیا باید دوباره فرم مربوطه براشون ظاهر شه یا چه اتفاق باید بیفته؟ به هر حال، برای فهمیدن از وضعیت اشتراک کاربری این چنین عمل می کنیم که یه درخواست SEARCH به ریسورس مربوطه، همراه به پارامتری های خاصی ارسال می کنیم: SEARCH https://api.evand.com/subscribers { "email": "an email", "mobile": "a mobile phone number" "subscription" :