پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب chat

چت سیستم کانکت

سیستم چت شامل چند بخش می شه که مقداری شان انجام شده و باقی موارد هم رفته رفته انجام و این صفحه آپدیت خواهد شد. از جمله موارد انجام شده: ارسال پیام به کاربر دیگری لیست پیام های مربوط به چت خاصی (چت به کاربر اشاره نمی کنه و چیزی مثل گروه هستش) لیست پیام های مربوط به کاربری (جدید) لیست چت ها (افرادی که باهاشون پیام رد و بدل شده) ارسال پیام به کاربر دیگر جهت ارسال پیام به کاربری درخواست POST به ریسورس مریوطه ارسال می کنیم. تنها اطلاعاتی هم که می شه الان ارسال کرد متن می باشد که توسط سرور کانکت پارس نمی شه و همانطوری که ثبت شده، همانگونه هم برگشت داده خواهد شد. POST https://connect.evand.com/api /users/{USER_ID}/messages Headers:   - Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN   - Content-Type: application/json { "message": "Hello" } اینجا نیازه که ID کاربر مورد نظر را در uri فوق جایگزین کنید. بجای {USER_ID} . متن مورد نظری که می خواهید به کاربر ارسال شه را هم در payload ارسالی به عنوان فیلد message نیاز است تعیین کنید. ریسورس مر