پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب sms

دریافت کد تائیدیه برای شماره موبایل

هدف از این ریسورس جهت دریافت شماره کد ۵ رقمی برای تایید شماره موبایل ای می باشد. در اصل این ریسورس در کنار ریسورس های دیگری کاربرد خواهد داشت. مثلا برای ورود با موبایل به ایوند نیاز به تایید شماره موبایل کاربر هست. در این صورت ابتدا درخواستی به این ریسورس برای ارسال کد ۵ رقمی به شماره موبایل مذکور باید بزنید. سپس از کاربر انتظار خواهد رفت که کد ۵ رقمی رو جایی از اپ مون وارد کنن که کلاینت (وب و یا فرانت) همراه با شماره موبایل و در صورت نیاز به دیگر اطلاعات برای ریسورس مربوطه ارسال کنن. این ریسورس برای دیگر مواردی مثل تایید شماره موبایل در پروفایل کاربر هم می تونه مفید باشه. ولی خوب فعلا برای آنجا قابل استفاده نیست و بعد ها می شه تغییرش داد که از همین ریسورس بشه برای تایید شماره موبایل پروفایل و یا دیگر بخش ها هم بهره برد. عمر کد تاییدیه ارسالی ۲ دقیقه خواهد بود. جهت ارسال کد تاییدیه ۵ رقمی به شماره موبایل کاربر نیاز است درخواستی به شرح زیر رو ارسال نمایید: POST https://api.evand.com/mobile/verification-codes Headers:   - Content-Type: application/json {

کد تائیدیه موبایل

کدی است ۵ رقمی، مختص شماره موبایل تعیین شده، به عمر ۲ دقیقه موارد استفاده - به این کد در تغییر شماره موبایل پروفایل کاربری نیاز هست. - همچنین برای ورود به سیستم که نیاز به تایید شماره موبایل کاربر داره هم استفاده می شود. برای دریافت کد ۵ رقمی، نیازه شماره موبایل تان را به ریسورس مربوطه ارسال نمایید تا کد ۵ رقمی به شماره موبایل مذکور پیامک شود. البته برای ارتباط به ریسورس مربوطه نیازه توکن اهراز هویت داشته باشیم. یا توکن ای که مربوط به کاربر هست می شه ارسال کرد، ولی خوب اگه کاربر هنوز لاگین نکرده طبیعتا توکن ای هم نداره که نیازه برای کلاینت توکن ای گرفته بشه. و ریسورس کلاینت رو خواهد شناخت. در نتیجه در ابتدا نیاز است که توکن برای کلاینت داشته باشیم. نحوه دریافت توکن برای کلاینت POST https://connect.evand.com /api/oauth2/token Headers:   - Content-Type: application/json { "grant_type": " client_credentials ", "client_id": "CLIENT_ID", "client_secret": "CLIENT_SECRET", } خروجی:

ورود به کانکت از طریق رویداد و تائیدیه موبایل

یه روش دیگر برای ورود به اپ کانکت مواردی پیش می یاد که رویداد مورد نظر رو می دونیم چی هست، و موبایل شرکت کننده هم در دست هست و فقط نیازه که موبایل توسط شرکت کننده به تایید برسه تا بشه به سیستم کانکت ورود کرد. در اصل می خواهیم بدونیم شرکت کننده صاحب شماره موبایل مورد نظر هست یا نه. جهت دریافت توکن نیازه آی دی رویداد، شماره موبایل مورد نظر، و کد تاییدیه مربوط به شماره موبایل رو برای ما ارسال کنید. درخواست مورد نظر رو به این شکل برای ما ارسال می کنید: POST https://connect.evand.com/api/oauth2/token { "grant_type": " event_mobile_verification ", "client_id": "CLIENT_NAME/ID", "client_secret": "CLIENT_PASSWORD", "mobile": "9140000000", "mobile_verification_code": MOBILE_VERIFICATION_CODE, "event_id": EVENT_ID } نوع grant ای که برای این نوع ورود استفاده می شه event_mobile_verification هست و تعیین اش ضروری هست. فیلدهای client_id و client_secret