پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب absentees

شرکت کننده گان غایب

سلام قبل از پرسش سوالات نظرسنجی از شرکت کننده گان، نیاز بر این است که بدانیم آیا اصلا شرکت کننده مربوطه تو رویداد شرکت کرده بود که سوالات رو ازش بپرسیم یا خیر. برای این منظور ریسورس جدایی از سوالات نظرسنجی طراحی شده و تنها کاربردش دریافت اطلاعات مربوط به شرکت کننده غایب می باشد. در صورت حاضر بودن شرکت کننده در رویداد، این ریسورس کاربردی ندارد و می شه سوالات نظرسنجی رو مطرح کرد و پاسخ شان را جداگانه از ریسورس مربوط به خودش ثبت کرد. خروجی شرکت کننده گان غایب داخل فایل اکسل ای که پاسخ سوالات نظرسنجی درش قرار می گیره، خواهد بود. ثبت غیبت شرکت کننده برای اطلاع سیستم از غیبت شرکت کننده درخواستی بدین منظور ارسال می کنیم: PUT https://api.evand.com/events/ EVENT_SLUG /absentees/ TICKET_CODE پارامترهای ریسورس اولی  EVENT_SLUG هست که نیازه اسلاگ رویداد مربوطه رو جایگزینش کنید. دومی  TICKET_CODE هست که کد بلیت شرکت کننده رو نیازه درش قرار بدید. همین. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات از کد وضعیت ۲۰۰ و فک و فامیلاش استفاده می شود. غیبت کاربر یک بار ثبت می