پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب category

رویدادهای موضوعات مورد علاقه کاربر

?سلام در صفحه اول ایوند نیازه بوده که رویدادهای مربوط به موضوعاتی که کاربر علاقمند هست نمایش داده شود. از آنجایی هم که ریسورس ای برای این منظور در دست نبود، فرانت برای این منظور از ریسورس های مختلفی برای این کار استفاده می کرد که لیست موضوعات رو پیدا کنه، و برای هر موضوع درخواستی به لیست رویدادهای بزنه و رویدادهای موضوعات رو در بیاره که البته درش خطایی هم هست. درخواست هایی می خوره که نتایجی به همراه نخواهد بود. و البته ترتیب دیتاها هم به راحتی توسط فرانت قابل انجام نبود. این ریسورس برای اینکه که لیستی از موضوعات ای که کاربر بهش علاقمند هست به همراه ۴ تن از رویداد مربوط به موضوع مورد نظر رو در دسترس کلاینت قراره بده. ترتیب موضوعات هم بر اساس بیشترین فروشش چیده شده. برای دریافت لیست موضوعات و رویدادهای بدین شکل عمل می کنیم: GET https://api.evand.com/followed-categories/events {   "data": [     {       "category_id": 1,       "category_title": "کارآفرینی",       "category_slug": "کارآفرینی",