پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب connect

بلیت خریداری شده کاربر در رویداد

برای ورود و استفاده از سرویس کانکت، نیاز به تهیه بلیت ای از رویداد مد نظر هست. از این رو، کلاینت ها جهت بهبود و تسریع فرایند ورود نیاز به دانستن این دارن که بدونن آیا کاربر مربوطه بلیت ای از رویداد مد نظر تهیه کرده است یا خیر! در اصل بلیت های خریداری شده از ریسورس هایی در دسترس است ولی نیاز به جست و جو و فرایند هایی بسیار دشوار و طاقت فرسایی برای کلاینت ها پیش رو دارد که هر انسانی رو به گریه و زاری وا می دارد. هدف از این تسک تسهیل این امر می باشد. هدفی که در نهایت باعث شادی و خرسندی بچه های کلاینت می شود. بچه های دوست داشتنی، بچه های قوقول مقولی و نی ناش ناش. راه حل ارائه شده بدین شکل است که در صورتی که کاربر (نه مهمان) باعث بارگزاری دیتاهای مربوط به رویدادی شود (GET /events/SLUG) در بتن اطلاعات رویداد، لینکی به بلیت خریداری شده کاربر خواهد بود. این لینک در صورتی که کاربری بلیت ای از رویداد مد نظر تهیه نکرده باشد، مقداری نخواهد داشت و برابر null خواهد بود. GET https://api.evand.com/events/SLUG و خروجی بدین شکل خواهد بود: {   "data": {     "

برگزار کننده های رویداد در کانکت

شروع این تسک با هدف افزودن قابلیت دسترسی برگزار کننده گان رویداد به کانکت بود. افزودن برگزار کننده جدید به رویداد (سیستم به سیستم) برای این منظور نیازه که درخواستی به سمت سرویس کانکت ارسال نمایید: POST https://connect.evand.com/api/ gateways/organizers Headers: Content-Type: application/json Authorization: Bearer TOKEN { " mobile ": "+989140000000", " event_id ": 1, "name": "Hamidreza", "surname": "shhadana" } از دیتاهای فوقی که نیازه به ریسورس مربوطه ارسال شوند، مقادیر mobile و event_id اجباری می باشد. در صورتی که مقادیر این دو فیلد ارسال نشه و یا اشتباه باشه، با خطاهای خیلی ۵۰۰ روبرو خواهیم شد.از آنجایی که برای خودمون می نویسیم و سیستم به سیستم قراره استفاده بشه، وقت بیشتری برای ولیدیشن نزاشتم. برای همین خطای ۵۰۰ می گیریم. در صورت نیاز می شه ولیدیشن مناسبی به ریسورس مربوطه افزود. مقدار فیلد mobile نیاز است که string باشه. مقدار فیلد event_id نیاز است که integer باشه.

فید زنده - کانکت

سلام فید زنده شامل ۲ بخش ثبت پیام و خواندن پیام های ثبت شده می باشد. البته ممکنه حذف پیام رو هم اضافه کنیم. ثبت پیام برای ارسال و ثبت پیام در فید زنده، درخواستی بدین منظور ارسال می نماییم: POST https://connect.evand.com/api/ livefeed/messages Headers: Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN Content-Type: application/json { " message ": "your message goes here" } همین. توجه کنید که ارسال فیلد message ضروری است و در صورت ارسال نشدنش خطای ۵۰۰ خواهید گرفت. در صورت موفقیت آمیز بودن قضیه کد ۲۰۴ برگشت داده می شه. در صورت نبود دسترسی کافی کد ۴۰۱ برگشت داده خواهد شد. برای اجتناب از این قضیه نیاز است توکن مربوط به کاربر لاگین شده رو به این ریسورس ارسال نمایید. این ریسورس هیچ اطلاعاتی برگشت نمی ده. مشاهده پیام ها برای مشاهده پیام های ثبت شده در فید زنده، درخواستی بدین صورت ارسال می نماییم: GET https://connect.evand.com/api/ livefeed/messages Headers: Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN {   "_total_items": 11

ورود به سیستم کانکت مخصوص اپ دیسکاوری

آپدیت جدید در راه است. پایین صفحه رو ملاحظه نمایید. مشکل که باهاش مواجه شدیم و نیاز شد روش دیگری جهت ورود اختراع کنیم، اینگونه بود که بعد از ارسال پوش نوتیفیکیشن به کاربر، نیاز بود کاربر رو به سیستم کانکت لاگین کنیم و سپس پیام هاش رو بهش نمایش بدیم. از آنجایی هم که سیستم نمی دونست کاربر لاگین کرده با چه بلیتی لاگین کرده بود و یا اصلا با بلیت بوده یا نه، در نتیجه نمی تونست این اطلاعات رو به کلاینت ارسال کنه که کاربر باهاش دوباره لاگین کنه. دلیل اینکه بلیت رو هم ذخیره نمی کردیم برای این بود که لاگین با موبایل هم داشتیم و برای اینکه سیستم یکنواخته گیش رو از دست نده تصمیم بر این بود که بلیته رو ذخیره نکنیم. کاری که نهایتا انجام می شد این بود که رویداد مربوطه رو پیدا کنیم و به توکن کاربر ربطش دهیم. هم با موبایل هم با بلیت. خوب تصمیمی که گرفتیم این بود که بجای بلیت مستقیما رویداد به همراه اطلاعات جانبی به سرور ارسال کنیم و لاگین انجام شه و سیستم یکنواخته گیش رو هم حفظ کنه. خوب قصه شبمون رو گفتیم. بپریم سر اصل ماجرا. نحوه ورود از طریق اپ دیسکاوری جهت ورود نیازه اطلاعا

پوش نوتیفیکیشن های سیستم کانکت

برای پوش نوتیف احتمالا قرار است چند تیکه کاری انجام شود. اولین قدمان این است که توکن مربوط به کاربر ازش گرفته و ذخیره شود. در نتیجه در گام به گام اول نیاز است توکن را ذخیره کنیم: ذخیره توکن برای ذخیره توکن مربوط به پوش نوتیفیکیشن کاربر، درخواست PUT ای به مکان مورد نظر ارسال میکنیم: PUT https://connect.evand.com/api/push-notification/tokens/ {TOKEN} Headers: Authorization: Bearer … Content-Type: application/json { " device_id ": "{DEVICE_ID}" } توکن گرفته شده از فایربیس را در URI فوق بجای {token} قرار می دهیم. هدرهای مورد نظر را نیاز است تعیین نماییم. برای اهراز هویت و تعیین نوع محتوای ارسالی به سرور که Json می باشد. در بدنه (body) :ي درخواست ارسالی، نیاز است device_id ارسال گردید. توجه کنید که برای جلوگیری از نترکیدگیه سرور نیاز است نوع مقدار device_id متن (string) باشد. و اینگونه می شود که توکن کاربر را از چنگش در آورده و برای نقش های خبیث بعدی آماده می شویم.

چت سیستم کانکت

سیستم چت شامل چند بخش می شه که مقداری شان انجام شده و باقی موارد هم رفته رفته انجام و این صفحه آپدیت خواهد شد. از جمله موارد انجام شده: ارسال پیام به کاربر دیگری لیست پیام های مربوط به چت خاصی (چت به کاربر اشاره نمی کنه و چیزی مثل گروه هستش) لیست پیام های مربوط به کاربری (جدید) لیست چت ها (افرادی که باهاشون پیام رد و بدل شده) ارسال پیام به کاربر دیگر جهت ارسال پیام به کاربری درخواست POST به ریسورس مریوطه ارسال می کنیم. تنها اطلاعاتی هم که می شه الان ارسال کرد متن می باشد که توسط سرور کانکت پارس نمی شه و همانطوری که ثبت شده، همانگونه هم برگشت داده خواهد شد. POST https://connect.evand.com/api /users/{USER_ID}/messages Headers:   - Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN   - Content-Type: application/json { "message": "Hello" } اینجا نیازه که ID کاربر مورد نظر را در uri فوق جایگزین کنید. بجای {USER_ID} . متن مورد نظری که می خواهید به کاربر ارسال شه را هم در payload ارسالی به عنوان فیلد message نیاز است تعیین کنید. ریسورس مر

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

برای دریافت لیست کاربران نشان شده درخواست GET به ریسورس مورد نظر ارسال می کنید: GET https://connect.evand.com/api/ bookmarks/users {   "_total_items": 1,   "_page": 1,   "_page_count": 1,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/bookmarks/users?page=1"     }   },   "_embedded": {     " public_user ": [       {         "name": "hossein",         "surname": "baghayi",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",         "biography": "web developer",         "jobTitle": null,         "organization": ":’(",         "website": null,         "telegram": null,         "linkedin": null,         "twitter": "@ba

لیست شرکت کنندگان سیستم کانکت

سلام برای دریافت لیست شرکت کننده گان مطلوب درخواست GET ای به ریسورس مربوطه ای زده و لیستی از شرکت کننده گان دریافت می کنیم: GET https://connect.evand.com/api/ event/attendees {   "_total_items": 5,   "_page": 1,   "_page_count": 5,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=1"     },     "next": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=2"     },     "last": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=5"     }   },   "_embedded": {     "public_user": [       {         "name": "hosse",         "surname": "baghaiy",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",        

پروفایل عمومی کاربران کانکت

سلام نوع دیگری از پروفایل کاربری، علاوه بر پروفایل خودمان، پروفایل عمومی دیگر کاربران است. تفاوت اصلی پروفایل عمومی دیگر کاربران در این است که اطلاعات حساسی مثل ایمیل و موبایل در دسترس دیگری کاربران قرار نمی گیرد. مورد بعدی در پروفایل عمومی کاربران این است که آی دی کاربر مربوطه را نیز باید بدانید D: اگر هم ندارید، اشکالی ندارد، تشرف آورده تا از دیتابیس گله ای از آی دی های رنگ و بارنگ تقدیم حضورتان شود. نکته بعدی اینه که باید اهراز هویت کرده باشید تا اطلاعات پروفایل دیگر کاربران در دسترستان قرار بگیرد. برای دریافت پروفایل کاربری به این نحو عمل می کنیم: GET     https://connect.evand.com/api/users/ {user_id} {   "name": "hossein",   "surname": "baghaiy",   "avatar": null,   "biography": "web developer",   "jobTitle": null,   "organization": "somewhere",   "website": null,   "telegram": null,   "linkedin": null,

نشان کردن کاربران در سیستم کانکت

سلام منظور از نشان کردن همان bookmark کردن می باشد. نشان کردن کاربران یه ریسورس داریم تا نداره.  برای نشان کردن دیگر کاربران به این نحو عمل می کنیم: PUT https://connect.evand.com/api/bookmarks/users/ {target_user_id} درخواست PUT ای به ریسورس مربوطه ارسال می شود. توجه کنید که از آنجایی که کاربر مورد نظر می دانید چه کسی می باشد و آی دی طرف را هم نیازه داشته باشید و سپس آی دی را در URI فوق بجای {target_user_id} قرار می دهید و در نهایت درخواست خود را ارسال می کنید. عمل فوق چند نتیجه می تونه به همراه داشته باشه: در صورت نشان شدن کاربر مورد نظر: status کد ۲۰۱ خواهیم داشت در صورت ای که کاربری از قبل نشان شده باشه، status کد ۲۰۴ خواهیم داشت. در صورتی که کاربری را که نباید نشان کنید، مثل خودتان، سرور خواهد ترکید و کد ۵۰۰ خواهیم داشت. در اصل این عمل نباید صورت بگیرد ولی با این حال اگر اتفاق بیفتد، سرور پاسخ مناسبی از خود نشان نمی دهند و خشونت به خرج خواهد داد. در صورت نشان کردن کاربری که وجود ندارد، با status کد ۴۰۴ در خدمتتان خواهیم بود. حذف کاربر نشان شده

فرایند نشان کردن کاربران سیستم کانکت

سلام برداشت و چیزی که در نظر دارم برای نشان کردن کاربران سیستم کانکت پیاده کنم به این شرح است. اگه نکته ای، مسئله ای، تغییری نیازه داشته باشه، ممنون می شوم اطلاع بدید. در اصل یه سری نکاتی داشت که گفتم قبل از شروع، به حضورتان رسانده باشم که در یک مسیر قدم برداریم و بعدها مسئله ساز و سوال برانگیز نباشد. نشان کردن کاربران به این شکل است که در لیست رویدادها و یا در پروفایل کاربری، بشه کاربر مربوطه را نشان کرد. و این اتفاق می تونه در رویدادی اتفاق بیفته. نحوه ذخیره سازی کاربران نشان شده، جدا از رویدادی که کاربر درش شرکت کرده اتفاق خواهد افتاد. این به این معنی است که اگر کاربری در رویداد X نشان شده باشه، همان کاربر در رویداد Y هم به عنوان نشان شده در نظر گرفته خواهد شد، با وجود اینکه کاربر مربوطه در رویداد Y نشان نشده بود. در نتیجه کاربران نشان شده، در رویدادهای بعدی هم لحاظ و قابل رویت خواهند بود. کاربران نشان شده هم از طریق لیستی که ترتیب بندی خاصی ندارد، قابل دریافت خواهد بود. ترتیب بندی را بعدها می شه تعیین و اعمال کرد. ولی برای شروع کار، پارامتری در نظر گرفته ن

ارتباط اپ دیسکاوری با سیستم کانکت (ورود از اپ دیسکاوری) (غیرقابل دسترس)

سلام این قابلیت حذف شده است و در دسترسی نمی باشد. لطفا از روش های دیگری برای ورود به سیستم کانکت استفاده نمایید. و بعد از هفته ها، بالاخره ارتباطی بین اپ دیسکاوری و سیستم کانکت ایجاد شد. امیدواریم این ارتباط شکننده نباشه و اینا. تا به امروز امکان ارتباط با سیستم کانکت، فقط از طریق اپ‌های کانکت مهیا بود. که برای این منظور از موبایل کار استفاده می شد. برای سیستم کانکت متاسفانه نمی شه از موبایل استفاده کرد. یکی اینکه نیاز به تایید هویت داره که داخل اپ بعد از لاگین، دوباره درخواست تایید هویت عجیب بنظر می رسه. و دلیل دیگری اینکه سیستم کانکت نیاز داریه بدونه کاربر در کدام رویداد شرکت کرده که بتونه برخی قابلیت های خودش رو بدون مشکل ارائه بده. برای حل این موضوع، برای ارتباط اپ دیسکاوری با سیستم کانکت، از بلیت کاربر استفاده می شه  نیازه بلیت کاربر به سیستم کانکت ارسال بشه. دلیل این امر هم اینه که از روی بلیت می شه به رویداد کاربر رسید که نیاز سیشتم کانکت هم به این نحو برآورده می شه. علاوه بر بلیت، برای امنیت بیشتر، برای اینکه هر کسی نتونه با بلیت افراد دیگری وارد سیستم بشه،

پروفایل کاربر کانکت

سلام و خسته نباشید کاربر وارد شده در اپ کانکت، یا کاربر کانکت از طریق اپ دیسکاوری، پروفایلی در اختیار داره که مجزار از سیستم اصلی ایوند می باشد. یعنی در سیستم کانکت هم کاربر داریم که هیچ ارتباطی با کاربر تو خود سیستم اصلی ایوند نداره. این کاربر ایوند، صفحه پروفایل مربوط به خود رو می تونه داشته باشه. می تونه اطلاعات مرتبط به خودش رو ببینه. آپدیت کنه. خودشو بکشه و دنیاشو نابود کنه. در صورتی که کاربر لاگین کرده باشه و توکن مربوط به کاربر خاصی باشه، و نه کلایت (مثل خود اپ کانکت) می شه از ریسورس مربوطه برای موارد مطرح شده استفاده کرد و لذتش را تا جان در بدن هست، برد. دریافت اطلاعات پروفایل کاربر برای دریافت اطلاعات پروفایل کاربر فعالی به این شکل عمل می کنیم: GET https://connect.evand.com/api/users/me Header: Authorization: Bearer xxx {   "email": "hossein.bala-shahdana@gmail.com",   "mobile": "+989100000000",   "name": "hosse",   "surname": "baghayi",   "biogra

نحوه آپلود فایل (عکس)

برای مواردی مثل آواتار، نیاز است کاربر عکس دلخواه خود رو انتخاب و در سیستم آپلود کند و لینک مربوطه جهت استفاده در دیگر بخش ها در اختیار کلاینت قرار بگیرد. از لینک مربوطه می توان در پروفایل کاربر، به عنوان آواتار استفاده و ذخیره کرد. جهت آپلود عکس به این شیوه عمل می کنیم: POST https://connect.evand.com/api/files Header: Authorization: Bearer xxx Content-Type: multipart/form-data برای body هم از آنجایی که json نیست، نیازه است که فایل مربوطه (عکس) را به عنوان file به سرور ارسال نمایید. یعنی اسم فیلدی که برای تعیین فایل استفاده می کنید file خواهد بود. خروجی در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات لینک مربوط به فایل آپلود شده خواهد بود: {   " url ": "https://static.evand.net/connect/files/20190311/..." } در مواردی ممکن است با خطا روبرو شوید: در صورتی که فایل مربوط رو به سرور ارسال نکرده باشید یا فایل (عکس) آپلودی، اسم فیلدش file نباشه که سرور نتونه فایل رو تشخص بده. در اینصورت همچین خطایی می گیرید: {   "errors": {     &