پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب bookmark

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

برای دریافت لیست کاربران نشان شده درخواست GET به ریسورس مورد نظر ارسال می کنید: GET https://connect.evand.com/api/ bookmarks/users {   "_total_items": 1,   "_page": 1,   "_page_count": 1,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/bookmarks/users?page=1"     }   },   "_embedded": {     " public_user ": [       {         "name": "hossein",         "surname": "baghayi",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",         "biography": "web developer",         "jobTitle": null,         "organization": ":’(",         "website": null,         "telegram": null,         "linkedin": null,         "twitter": "@ba

نشان کردن کاربران در سیستم کانکت

سلام منظور از نشان کردن همان bookmark کردن می باشد. نشان کردن کاربران یه ریسورس داریم تا نداره.  برای نشان کردن دیگر کاربران به این نحو عمل می کنیم: PUT https://connect.evand.com/api/bookmarks/users/ {target_user_id} درخواست PUT ای به ریسورس مربوطه ارسال می شود. توجه کنید که از آنجایی که کاربر مورد نظر می دانید چه کسی می باشد و آی دی طرف را هم نیازه داشته باشید و سپس آی دی را در URI فوق بجای {target_user_id} قرار می دهید و در نهایت درخواست خود را ارسال می کنید. عمل فوق چند نتیجه می تونه به همراه داشته باشه: در صورت نشان شدن کاربر مورد نظر: status کد ۲۰۱ خواهیم داشت در صورت ای که کاربری از قبل نشان شده باشه، status کد ۲۰۴ خواهیم داشت. در صورتی که کاربری را که نباید نشان کنید، مثل خودتان، سرور خواهد ترکید و کد ۵۰۰ خواهیم داشت. در اصل این عمل نباید صورت بگیرد ولی با این حال اگر اتفاق بیفتد، سرور پاسخ مناسبی از خود نشان نمی دهند و خشونت به خرج خواهد داد. در صورت نشان کردن کاربری که وجود ندارد، با status کد ۴۰۴ در خدمتتان خواهیم بود. حذف کاربر نشان شده

فرایند نشان کردن کاربران سیستم کانکت

سلام برداشت و چیزی که در نظر دارم برای نشان کردن کاربران سیستم کانکت پیاده کنم به این شرح است. اگه نکته ای، مسئله ای، تغییری نیازه داشته باشه، ممنون می شوم اطلاع بدید. در اصل یه سری نکاتی داشت که گفتم قبل از شروع، به حضورتان رسانده باشم که در یک مسیر قدم برداریم و بعدها مسئله ساز و سوال برانگیز نباشد. نشان کردن کاربران به این شکل است که در لیست رویدادها و یا در پروفایل کاربری، بشه کاربر مربوطه را نشان کرد. و این اتفاق می تونه در رویدادی اتفاق بیفته. نحوه ذخیره سازی کاربران نشان شده، جدا از رویدادی که کاربر درش شرکت کرده اتفاق خواهد افتاد. این به این معنی است که اگر کاربری در رویداد X نشان شده باشه، همان کاربر در رویداد Y هم به عنوان نشان شده در نظر گرفته خواهد شد، با وجود اینکه کاربر مربوطه در رویداد Y نشان نشده بود. در نتیجه کاربران نشان شده، در رویدادهای بعدی هم لحاظ و قابل رویت خواهند بود. کاربران نشان شده هم از طریق لیستی که ترتیب بندی خاصی ندارد، قابل دریافت خواهد بود. ترتیب بندی را بعدها می شه تعیین و اعمال کرد. ولی برای شروع کار، پارامتری در نظر گرفته ن