پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب api

لیست رویدادها

سلام و درد اینجا جای خالی توضیحات مربوط به ریسورس رویدادها می باشد. لطفا اینجا را خودتان با کلمات مناسب پر نمایید. نوع منبع رویدادها نیاز بر این بوده که نوع رویدادهایی که از طریق ریسورس رویدادها ارائه می شه رو تعیین نماییم. در اصل جدیدا در ریسورس رویدادها، سورت رویدادهای ویژه کاربران، ابتدا رویدادهای ویژه قرار می گیرد. سپس رویدادهای ترند شده قرار می گیرد. نیاز بر تشخیص منبع این دو نوع رویداد بوده می باشد. برای این منظور ۲ فیلد به اطلاعات مربوط به رویدادها افزوده شده است: Is_user_special_event is_trended_event مقدار این دو فیلد بصورت boolean خواهد بود. توجه نمایید برای اینکه این دو فیلد نمایان شوند، نیاز است تمام فیلدهای مربوط به رویدادها رو دریافت کنید و فیلدهای رویدادها رو محدود به چند تا از طریق کوئری پارامتر fields نکنید. کاربرد این دو فیلد در دو بخش از ریسورس رویدادها خواهد بود. اولی هنگامی که رویدادهای ویژه کاربران رو دریافت می کنید (سورت user-special-events ) که در این صورت رویدادهای اولی معمولا رویدادهای ویژه کاربر می باشد که در

فید زنده - کانکت

سلام فید زنده شامل ۲ بخش ثبت پیام و خواندن پیام های ثبت شده می باشد. البته ممکنه حذف پیام رو هم اضافه کنیم. ثبت پیام برای ارسال و ثبت پیام در فید زنده، درخواستی بدین منظور ارسال می نماییم: POST https://connect.evand.com/api/ livefeed/messages Headers: Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN Content-Type: application/json { " message ": "your message goes here" } همین. توجه کنید که ارسال فیلد message ضروری است و در صورت ارسال نشدنش خطای ۵۰۰ خواهید گرفت. در صورت موفقیت آمیز بودن قضیه کد ۲۰۴ برگشت داده می شه. در صورت نبود دسترسی کافی کد ۴۰۱ برگشت داده خواهد شد. برای اجتناب از این قضیه نیاز است توکن مربوط به کاربر لاگین شده رو به این ریسورس ارسال نمایید. این ریسورس هیچ اطلاعاتی برگشت نمی ده. مشاهده پیام ها برای مشاهده پیام های ثبت شده در فید زنده، درخواستی بدین صورت ارسال می نماییم: GET https://connect.evand.com/api/ livefeed/messages Headers: Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN {   "_total_items": 11

دریافت کد تائیدیه برای شماره موبایل

هدف از این ریسورس جهت دریافت شماره کد ۵ رقمی برای تایید شماره موبایل ای می باشد. در اصل این ریسورس در کنار ریسورس های دیگری کاربرد خواهد داشت. مثلا برای ورود با موبایل به ایوند نیاز به تایید شماره موبایل کاربر هست. در این صورت ابتدا درخواستی به این ریسورس برای ارسال کد ۵ رقمی به شماره موبایل مذکور باید بزنید. سپس از کاربر انتظار خواهد رفت که کد ۵ رقمی رو جایی از اپ مون وارد کنن که کلاینت (وب و یا فرانت) همراه با شماره موبایل و در صورت نیاز به دیگر اطلاعات برای ریسورس مربوطه ارسال کنن. این ریسورس برای دیگر مواردی مثل تایید شماره موبایل در پروفایل کاربر هم می تونه مفید باشه. ولی خوب فعلا برای آنجا قابل استفاده نیست و بعد ها می شه تغییرش داد که از همین ریسورس بشه برای تایید شماره موبایل پروفایل و یا دیگر بخش ها هم بهره برد. عمر کد تاییدیه ارسالی ۲ دقیقه خواهد بود. جهت ارسال کد تاییدیه ۵ رقمی به شماره موبایل کاربر نیاز است درخواستی به شرح زیر رو ارسال نمایید: POST https://api.evand.com/mobile/verification-codes Headers:   - Content-Type: application/json {

چت سیستم کانکت

سیستم چت شامل چند بخش می شه که مقداری شان انجام شده و باقی موارد هم رفته رفته انجام و این صفحه آپدیت خواهد شد. از جمله موارد انجام شده: ارسال پیام به کاربر دیگری لیست پیام های مربوط به چت خاصی (چت به کاربر اشاره نمی کنه و چیزی مثل گروه هستش) لیست پیام های مربوط به کاربری (جدید) لیست چت ها (افرادی که باهاشون پیام رد و بدل شده) ارسال پیام به کاربر دیگر جهت ارسال پیام به کاربری درخواست POST به ریسورس مریوطه ارسال می کنیم. تنها اطلاعاتی هم که می شه الان ارسال کرد متن می باشد که توسط سرور کانکت پارس نمی شه و همانطوری که ثبت شده، همانگونه هم برگشت داده خواهد شد. POST https://connect.evand.com/api /users/{USER_ID}/messages Headers:   - Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN   - Content-Type: application/json { "message": "Hello" } اینجا نیازه که ID کاربر مورد نظر را در uri فوق جایگزین کنید. بجای {USER_ID} . متن مورد نظری که می خواهید به کاربر ارسال شه را هم در payload ارسالی به عنوان فیلد message نیاز است تعیین کنید. ریسورس مر

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

برای دریافت لیست کاربران نشان شده درخواست GET به ریسورس مورد نظر ارسال می کنید: GET https://connect.evand.com/api/ bookmarks/users {   "_total_items": 1,   "_page": 1,   "_page_count": 1,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/bookmarks/users?page=1"     }   },   "_embedded": {     " public_user ": [       {         "name": "hossein",         "surname": "baghayi",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",         "biography": "web developer",         "jobTitle": null,         "organization": ":’(",         "website": null,         "telegram": null,         "linkedin": null,         "twitter": "@ba

لیست شرکت کنندگان سیستم کانکت

سلام برای دریافت لیست شرکت کننده گان مطلوب درخواست GET ای به ریسورس مربوطه ای زده و لیستی از شرکت کننده گان دریافت می کنیم: GET https://connect.evand.com/api/ event/attendees {   "_total_items": 5,   "_page": 1,   "_page_count": 5,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=1"     },     "next": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=2"     },     "last": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=5"     }   },   "_embedded": {     "public_user": [       {         "name": "hosse",         "surname": "baghaiy",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",        

پروفایل عمومی کاربران کانکت

سلام نوع دیگری از پروفایل کاربری، علاوه بر پروفایل خودمان، پروفایل عمومی دیگر کاربران است. تفاوت اصلی پروفایل عمومی دیگر کاربران در این است که اطلاعات حساسی مثل ایمیل و موبایل در دسترس دیگری کاربران قرار نمی گیرد. مورد بعدی در پروفایل عمومی کاربران این است که آی دی کاربر مربوطه را نیز باید بدانید D: اگر هم ندارید، اشکالی ندارد، تشرف آورده تا از دیتابیس گله ای از آی دی های رنگ و بارنگ تقدیم حضورتان شود. نکته بعدی اینه که باید اهراز هویت کرده باشید تا اطلاعات پروفایل دیگر کاربران در دسترستان قرار بگیرد. برای دریافت پروفایل کاربری به این نحو عمل می کنیم: GET     https://connect.evand.com/api/users/ {user_id} {   "name": "hossein",   "surname": "baghaiy",   "avatar": null,   "biography": "web developer",   "jobTitle": null,   "organization": "somewhere",   "website": null,   "telegram": null,   "linkedin": null,

نشان کردن کاربران در سیستم کانکت

سلام منظور از نشان کردن همان bookmark کردن می باشد. نشان کردن کاربران یه ریسورس داریم تا نداره.  برای نشان کردن دیگر کاربران به این نحو عمل می کنیم: PUT https://connect.evand.com/api/bookmarks/users/ {target_user_id} درخواست PUT ای به ریسورس مربوطه ارسال می شود. توجه کنید که از آنجایی که کاربر مورد نظر می دانید چه کسی می باشد و آی دی طرف را هم نیازه داشته باشید و سپس آی دی را در URI فوق بجای {target_user_id} قرار می دهید و در نهایت درخواست خود را ارسال می کنید. عمل فوق چند نتیجه می تونه به همراه داشته باشه: در صورت نشان شدن کاربر مورد نظر: status کد ۲۰۱ خواهیم داشت در صورت ای که کاربری از قبل نشان شده باشه، status کد ۲۰۴ خواهیم داشت. در صورتی که کاربری را که نباید نشان کنید، مثل خودتان، سرور خواهد ترکید و کد ۵۰۰ خواهیم داشت. در اصل این عمل نباید صورت بگیرد ولی با این حال اگر اتفاق بیفتد، سرور پاسخ مناسبی از خود نشان نمی دهند و خشونت به خرج خواهد داد. در صورت نشان کردن کاربری که وجود ندارد، با status کد ۴۰۴ در خدمتتان خواهیم بود. حذف کاربر نشان شده

ارتباط اپ دیسکاوری با سیستم کانکت (ورود از اپ دیسکاوری) (غیرقابل دسترس)

سلام این قابلیت حذف شده است و در دسترسی نمی باشد. لطفا از روش های دیگری برای ورود به سیستم کانکت استفاده نمایید. و بعد از هفته ها، بالاخره ارتباطی بین اپ دیسکاوری و سیستم کانکت ایجاد شد. امیدواریم این ارتباط شکننده نباشه و اینا. تا به امروز امکان ارتباط با سیستم کانکت، فقط از طریق اپ‌های کانکت مهیا بود. که برای این منظور از موبایل کار استفاده می شد. برای سیستم کانکت متاسفانه نمی شه از موبایل استفاده کرد. یکی اینکه نیاز به تایید هویت داره که داخل اپ بعد از لاگین، دوباره درخواست تایید هویت عجیب بنظر می رسه. و دلیل دیگری اینکه سیستم کانکت نیاز داریه بدونه کاربر در کدام رویداد شرکت کرده که بتونه برخی قابلیت های خودش رو بدون مشکل ارائه بده. برای حل این موضوع، برای ارتباط اپ دیسکاوری با سیستم کانکت، از بلیت کاربر استفاده می شه  نیازه بلیت کاربر به سیستم کانکت ارسال بشه. دلیل این امر هم اینه که از روی بلیت می شه به رویداد کاربر رسید که نیاز سیشتم کانکت هم به این نحو برآورده می شه. علاوه بر بلیت، برای امنیت بیشتر، برای اینکه هر کسی نتونه با بلیت افراد دیگری وارد سیستم بشه،

نحوه آپلود فایل (عکس)

برای مواردی مثل آواتار، نیاز است کاربر عکس دلخواه خود رو انتخاب و در سیستم آپلود کند و لینک مربوطه جهت استفاده در دیگر بخش ها در اختیار کلاینت قرار بگیرد. از لینک مربوطه می توان در پروفایل کاربر، به عنوان آواتار استفاده و ذخیره کرد. جهت آپلود عکس به این شیوه عمل می کنیم: POST https://connect.evand.com/api/files Header: Authorization: Bearer xxx Content-Type: multipart/form-data برای body هم از آنجایی که json نیست، نیازه است که فایل مربوطه (عکس) را به عنوان file به سرور ارسال نمایید. یعنی اسم فیلدی که برای تعیین فایل استفاده می کنید file خواهد بود. خروجی در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات لینک مربوط به فایل آپلود شده خواهد بود: {   " url ": "https://static.evand.net/connect/files/20190311/..." } در مواردی ممکن است با خطا روبرو شوید: در صورتی که فایل مربوط رو به سرور ارسال نکرده باشید یا فایل (عکس) آپلودی، اسم فیلدش file نباشه که سرور نتونه فایل رو تشخص بده. در اینصورت همچین خطایی می گیرید: {   "errors": {     &

استفاده از Refresh Token جهت دریافت توکن‌های معتبر جدید (کانکت)

سلامی مجدد و با شکوه در صورتی که اعتبار access token موجودتان از بین بره و منقضی بشه، نیاز خواهید داشت که با استفاده از refresh token درخواست توکن‌های معتبر جدید بدید. فقط توجه کنید که refresh token هم می تونه اعتبارش رو از دست بده و منقضی بشه که دیگه کاری براش نمی شه کرد و فقط می شه کاربر رو دوباره از مراحل احراز هویت گذروند. ولی در صورتی که توکن معتبر داشته باشید می تونید درخواستتان را به این شکل به ریسورس مربوطه ارسال نمایید: POST https://connect.evand.com/api/oauth2/token { "grant_type": " refresh_token ", "client_id": "client_test", "client_secret": "test", "refresh_token": " XXXXX...... " } دیتاهایی که نیازه به این فیلد بفرستید به این شرح هستن: فیلد grant_type تعیین کننده، نوع درخواست توکن هست که اینجا برای رفرش کردن توکن ها نیازه مقدار refresh_token تعیین بشه. فیلدهای client_id و client_secret اطلاعات مربوط به کلاینت مربوطه است که جداگانه در اختیارشان قرار

تایید هویت و ورود مخصوص اپ‌های کانکت

سلام و درود بر دوستداران علم و ادب امروز قصد داریم نحوه ورود به اهراز هویت در اپ های کانکت را با هم مرور کنیم. دلیل اینکه به اپ های کانکت اشاره می شه اینه که با اپ دیسکاوری قاطی نشه. چون نحوه ورود و اهراز هویت برای اپ دیسکاوری متفاوت تر از اپ های کانکت که مختص هر برگزار کننده ساخته می شه خواهد بود. برای ورود به اپ تصمیم بر این شد که کاربر موبایل خود را وارد کرد، تایید کند، سپس وارد اپ شود. در نتیجه برای اهراز هویت نیاز به کد تاییده هست که به موبایل کاربر ارسال می‌شود. سپس با استفاده از کد دریافتی توسط کاربر، درخواست دیگری برای گرفتن توکن خواهیم داشت. درخواست و دریافت کد تاییدیه برای دریافت کد تاییدیه نیازه هست شماره موبایل کاربر به ریسورس ای ارسال شود تا اینکه کدی دارای اعتبار ۲ دقیقه ای ساخته و برای کاربر ارسال گردد. برای درخواست کد تاییدیه به این شکل عمل می کنیم: POST https://connect.evand.com/api/ mobile/verification-codes { " mobile ": "09XXXXXXXXX" } در صورت معتبر بودن شماره موبایل، کد تاییدیه ای برای کاربر ارسال خواهد

Event Widgets (description)

سلام یه ریسورس ای بود برای گرفتن ویجت های رویدادها بصورت مجزا از خود رویداد: GET https://api.evand.com/events/{EventSlug}/description {   "data": [     {       "title": "fsafewr",       "type": "description",       "description": "..."     },     {       "title": "werwer",       "type": "speakers",       "content": [         {           "name": "werwer"         }       ]     },     {       "title": "test",       "type": "organizers"     },     {       "content": "",       "title": "توضیحات تکمیلی",       "type": "description",       "description": "<p>این یک توضیحات تکمیلی است<\/p>"     }   ] } یه تغییری داده شده براش و اونم اینه که اگه اسلاگ رویداد

ریسورس دریافت اطلاعات رویداد با اسلاگ - نسخه ۲

سلام دلیل ایجاد این ریسورس با اینکه ریسورس ای برای گرفتن اطلاعات رویداد داشتیم، یه سر از ضعف های موجود در نسخه قبلی بود. در نسخه قبلی در صورتی که اسلاگ رویدادی عوض می شد، خطای ۴۰۴ می داده و اینکه اشاره به اسلاگ جدید می کرد که رویداد با آدرس جدید گرفته بشه. تفاوت نسخه جدید در اینه که بجای خطای ۴۰۴، کد ۳۰۱ به منظور انتقال ریسورس به آدرس جدید می ده و آدرس ریسورس جدید هم در هدر با Location تعیین می شه. در نسخه جدید، در اصل وقتی درخواستی به اسلاگ قدیمی رویداد زده بشه، بجای اینکه خطا بده، redirect می کنه به آدرس جدید. در اصل برنامه ها یا کتابخانه هایی که باهاشون برای ارسال درخواست استفاده می کنیم، معمولا خودشون این مسئله redirect رو هندل می کنن و برنامه نویس نیاز به درگیری خاصی نخواهد بود. مثل fetch که بروبچ خودمون برای دریافت اطلاعات استفاده می کنن که خودش این مسئله redirect رو هندل می کنه. اگرم کلاینت براش مهم باشه که آدرس جدید در مرورگر به کاربر نشان بده، می تونه اسلاگی که درخواست کرده بود رو با اسلاگ رویداد دریافتی مقایسه و در صورت مغایرت می تونه کاربر رو به آدرس جد