پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب events

لیست رویدادها

سلام و درد اینجا جای خالی توضیحات مربوط به ریسورس رویدادها می باشد. لطفا اینجا را خودتان با کلمات مناسب پر نمایید. نوع منبع رویدادها نیاز بر این بوده که نوع رویدادهایی که از طریق ریسورس رویدادها ارائه می شه رو تعیین نماییم. در اصل جدیدا در ریسورس رویدادها، سورت رویدادهای ویژه کاربران، ابتدا رویدادهای ویژه قرار می گیرد. سپس رویدادهای ترند شده قرار می گیرد. نیاز بر تشخیص منبع این دو نوع رویداد بوده می باشد. برای این منظور ۲ فیلد به اطلاعات مربوط به رویدادها افزوده شده است: Is_user_special_event is_trended_event مقدار این دو فیلد بصورت boolean خواهد بود. توجه نمایید برای اینکه این دو فیلد نمایان شوند، نیاز است تمام فیلدهای مربوط به رویدادها رو دریافت کنید و فیلدهای رویدادها رو محدود به چند تا از طریق کوئری پارامتر fields نکنید. کاربرد این دو فیلد در دو بخش از ریسورس رویدادها خواهد بود. اولی هنگامی که رویدادهای ویژه کاربران رو دریافت می کنید (سورت user-special-events ) که در این صورت رویدادهای اولی معمولا رویدادهای ویژه کاربر می باشد که در