Connect API Related APIs

سلام
ریسورس ای که برای دریافت رویداد اپ کانکت استفاده می شه، به ریسورس دیگه ای هدایت می شه که اطلاعات مربوط به ریسورس مربوطه در لینک زیر قرار داده شده:
https://evand-api.adeveloper.org/2019/01/event-retrieval-by-slug-second-edition.html

دریافت ویجت‌های رویداد
ریسورس ای که برای ویجت های رویداد استفاده خواهد شد و از طریق API کانکت به ریسورس مربوطه ارجاع می شه در لینک زیر اشاره شده:
https://evand-api.adeveloper.org/2019/01/event-widgets.html


جهت ورود به اپ‌های کانکت که متفاوت از اپ دیسکاوری هست و ریسورس های مرتبط بهش در این بخش اشاره و توضیح داده شده اند.
https://evand-api.adeveloper.org/2019/01/user-authentication-on-connect-apps-only.html


جهت دریافت دسته از توکن های معتبر و خوشگل جدید به اسم های دوست داشتنی access_token و refresh_token جهت ادامه زندگی. در صورت پشیمانی از زندگی، می توانید از خواندن این مبحث خودداری نمایید.


نحوه آپلود فایل (عکس)

پروفایل کاربر کانکت

ارتباط اپ دیسکاوری با سیستم کانکت (ورود از اپ دیسکاوری)

نشان کردن کاربران در سیستم کانکت 

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

چت سیستم کانکت

پوش نوتیفیکیشن های سیستم کانکت

ورود به سیستم کانکت مخصوص اپ دیسکاوری

ورود به کانکت از طریق رویداد و تائیدیه موبایل

فرایندها
فرایند نشان کردن کاربران سیستم کانکت
فرایند پروفایل عمومی دیگر کاربران

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

استفاده از Refresh Token جهت دریافت توکن‌های معتبر جدید (کانکت)

پروفایل عمومی کاربران کانکت