پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب widgets

Event Widgets (description)

سلام یه ریسورس ای بود برای گرفتن ویجت های رویدادها بصورت مجزا از خود رویداد: GET https://api.evand.com/events/{EventSlug}/description {   "data": [     {       "title": "fsafewr",       "type": "description",       "description": "..."     },     {       "title": "werwer",       "type": "speakers",       "content": [         {           "name": "werwer"         }       ]     },     {       "title": "test",       "type": "organizers"     },     {       "content": "",       "title": "توضیحات تکمیلی",       "type": "description",       "description": "<p>این یک توضیحات تکمیلی است<\/p>"     }   ] } یه تغییری داده شده براش و اونم اینه که اگه اسلاگ رویداد