پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب organization

رویدادهای برگزار کننده با نظم و ترتیب

سلام بر دوستداران علم و ادب روزی روزگاری، دخترکی، همراه با تسک پر ملاتی، دوان دوان به میدان آمد و درخواست اجرایی شدنش را داشت. داستان از این قراره که در صفحه برگزار کننده، رویدادهایی بدون نظم و ترتیب و یکی پس از دیگر در کنار هم چیده شدن و ممکنه رویداد قابل فروش ای در صفحات دیگه ای باشه در حالی که در صفحه اصلی دیده نشه و در صفحه اصلی رویداد غیرقابل فروش ای نشان بده که خوب از ایام قدیم گفته شده درسته نیست و دستور به درست شدنش صادر گردید، توسط دخترکی که دوان دوان به میدان آمده بود. ترتیب فعلی رویداد ها به شرح زیر خواهد بود: رویدادهای فعال رویدادهای بلیت تمام کرده رویدادهایی که مهلت خرید بلیت شان تمام شده است. رویدادهای تاریخ پایان گذشته رویدادهای لغو شده موارد فوق الان در ریسورسی که قراره ازش پرده برداری بشه، اعمال شده و قابل دسترسی است. برای گرفتن رویدادهای برگزار کننده به اسلاق (slug) سازمان نیاز است که در uri زیر قرار داده شود و درخواست برای گرفتن رویدادها ارسال شود: GET https://api.evand.com/organizations/{organizationSlug}/events {     "