پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب notification

پوش نوتیفیکیشن های سیستم کانکت

برای پوش نوتیف احتمالا قرار است چند تیکه کاری انجام شود. اولین قدمان این است که توکن مربوط به کاربر ازش گرفته و ذخیره شود. در نتیجه در گام به گام اول نیاز است توکن را ذخیره کنیم: ذخیره توکن برای ذخیره توکن مربوط به پوش نوتیفیکیشن کاربر، درخواست PUT ای به مکان مورد نظر ارسال میکنیم: PUT https://connect.evand.com/api/push-notification/tokens/ {TOKEN} Headers: Authorization: Bearer … Content-Type: application/json { " device_id ": "{DEVICE_ID}" } توکن گرفته شده از فایربیس را در URI فوق بجای {token} قرار می دهیم. هدرهای مورد نظر را نیاز است تعیین نماییم. برای اهراز هویت و تعیین نوع محتوای ارسالی به سرور که Json می باشد. در بدنه (body) :ي درخواست ارسالی، نیاز است device_id ارسال گردید. توجه کنید که برای جلوگیری از نترکیدگیه سرور نیاز است نوع مقدار device_id متن (string) باشد. و اینگونه می شود که توکن کاربر را از چنگش در آورده و برای نقش های خبیث بعدی آماده می شویم.