پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب آمار، بازدید، رویداد، کمپین

آمار بازدید رویداد، کمپین

بعد از اجرای کمپین ای، برای دریافت آمار بازدید مربوط به کمپین اجرا شده، می شه به طریق ای که در زیر توضیح داده می شه، بدست آورد: قابلیتی که این ریسورس داره اینه که می شه در لینک مربوط به رویداد جست و جو کرد. در اصل وقتی کمپین ای اجرا می شه، موارد یکتایی در لینک رویداد مثل utm و امثالش اضافه می شه. که با جست و جوی این موارد می شه به تعداد بازدید مربوطه دست پیدا کرد. برای دریافت تعداد بازدید به این شکل عمل می کنیم: GET https://api.evand.com/statistics/total-event-page-visits { "total": 0, "since_last_x_days": 30 } در این مثال هیچ پارامتری به ریسورس مورد نظر داده نشده است و اتفاقی که می افته اینه که بصورت پیش فرض کل فروش ۳۰ روز گذشته رو بر می گردونه. فید total تعداد کل بازدید رو می گه. فید since_last_x_days هم باعث می شه آمار مربوط به تعداد روزهای تعیین شده، لحاظ بشه. پارامتر های ورود که این ریسورس می گیره به این شرح است: پارامتر query که هم می تونه متن باشه و یا آرایه ای از متن ها. مقدار query هم اگه لیستی از متن باشه، چک می شه این