پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب survey

شرکت کننده گان غایب

سلام قبل از پرسش سوالات نظرسنجی از شرکت کننده گان، نیاز بر این است که بدانیم آیا اصلا شرکت کننده مربوطه تو رویداد شرکت کرده بود که سوالات رو ازش بپرسیم یا خیر. برای این منظور ریسورس جدایی از سوالات نظرسنجی طراحی شده و تنها کاربردش دریافت اطلاعات مربوط به شرکت کننده غایب می باشد. در صورت حاضر بودن شرکت کننده در رویداد، این ریسورس کاربردی ندارد و می شه سوالات نظرسنجی رو مطرح کرد و پاسخ شان را جداگانه از ریسورس مربوط به خودش ثبت کرد. خروجی شرکت کننده گان غایب داخل فایل اکسل ای که پاسخ سوالات نظرسنجی درش قرار می گیره، خواهد بود. ثبت غیبت شرکت کننده برای اطلاع سیستم از غیبت شرکت کننده درخواستی بدین منظور ارسال می کنیم: PUT https://api.evand.com/events/ EVENT_SLUG /absentees/ TICKET_CODE پارامترهای ریسورس اولی  EVENT_SLUG هست که نیازه اسلاگ رویداد مربوطه رو جایگزینش کنید. دومی  TICKET_CODE هست که کد بلیت شرکت کننده رو نیازه درش قرار بدید. همین. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات از کد وضعیت ۲۰۰ و فک و فامیلاش استفاده می شود. غیبت کاربر یک بار ثبت می

پاسخ به نظرسنجی رویداد

رویدادهای امکان ارسال نظرسنجی برای شرکت کننده گانشان را دارا می باشند. از طرفی راهی برای پاسخگویی به سوالات نظرسنجی نیاز است. هدف این مطلب توضیح، نحوه پاسخ گویی به سوالات نظرسنجی ارسال شده به شرکت کننده می باشد. برای پاسخ گویی نیاز به کد بلیت، آی دی نظرسنجی و  آی دی سوال (ها) همراه با پاسخ شان وجود دارد که نیاز است بصورت کتبی تحویل ریسورس مورد نظر شود. برای ثبت پاسخ های نظرسنجی به این شیوه عمل می کنیم: POST https://api.evand.com/surveys/ SURVEY_ID /answers { "attendee_id": " TICKET_CODE ", "questions": [ { "id": 1, "answer": ["no", "hello"] }, { "id": 2, "answer": "yes" }, { "id": 3, "answer": ["yes"] } ] } همونطور که ملاحظه می کنید، آی دی نظرسنجی (SURVEY_ID) در URI ریسورس تعیین شده است. یعنی نیازه که قرار بگیره. کد بلیت شرکت کننده (TICKET_CODE) هم در بدنه درخواست