پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب seating

Seating

سلام سلام صد تا سلام سیستم صندلی به این شکل ترسیم شده که بچه های ایوندی یه سری سالن طراحی می کنن و به عنوان قالب نیازه ذخیره شه. در نهایت برای ساخت سالن برای هر رویداد، با استفاده قالب‌های ذخیره شده امکان ساخت سالن درخواستی فراهم می شه. که انتخاب و قالب سالن به انتخاب خود برگزار کننده می تونه انجام بپذیره. قالب سالن ساختار دیتای مربوط به قالب سالن ها کاملا توسط فرانت طراحی می شه و به عنوان JSON در اختیار api قرار داده می شه که ذخیره شه. یه اسمی هم روش گذاشته می شه. و API نظری روی ساختار دیتای قالب ها نداره و نخواهد داشت. قالب ها قابلیت انتشار دارند که در صورتی که قالبی ذخیره بشه و ناقص باشه، توسط برگزار کننده گان مشاهده نشه و تنها زمانی توسط برگزار کننده ها قابل رویت و استفاده باشن که قالب ها منتشر شده باشن. ساخت قالب برای ساخت قالب به این شکل عمل می کنیم: POST https://api.evand.com/seating/templates {     "title" : "this is a title",     "data" : {     ANY_VALID_JSON     },     “published” : “false” } که بجای  ANY_VALID_J