پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ticket

بلیت خریداری شده کاربر در رویداد

برای ورود و استفاده از سرویس کانکت، نیاز به تهیه بلیت ای از رویداد مد نظر هست. از این رو، کلاینت ها جهت بهبود و تسریع فرایند ورود نیاز به دانستن این دارن که بدونن آیا کاربر مربوطه بلیت ای از رویداد مد نظر تهیه کرده است یا خیر! در اصل بلیت های خریداری شده از ریسورس هایی در دسترس است ولی نیاز به جست و جو و فرایند هایی بسیار دشوار و طاقت فرسایی برای کلاینت ها پیش رو دارد که هر انسانی رو به گریه و زاری وا می دارد. هدف از این تسک تسهیل این امر می باشد. هدفی که در نهایت باعث شادی و خرسندی بچه های کلاینت می شود. بچه های دوست داشتنی، بچه های قوقول مقولی و نی ناش ناش. راه حل ارائه شده بدین شکل است که در صورتی که کاربر (نه مهمان) باعث بارگزاری دیتاهای مربوط به رویدادی شود (GET /events/SLUG) در بتن اطلاعات رویداد، لینکی به بلیت خریداری شده کاربر خواهد بود. این لینک در صورتی که کاربری بلیت ای از رویداد مد نظر تهیه نکرده باشد، مقداری نخواهد داشت و برابر null خواهد بود. GET https://api.evand.com/events/SLUG و خروجی بدین شکل خواهد بود: {   "data": {     "

ظرفیت بلیت رویداد

سلام بچه‌ها از ویروس چه خبر؟ سلام می رسونه؟ آپدیت اول: جهت اطلاع اط تغییرات مربوطه به انتهای همین صفحه و آپدیت اول مراجعه نمایید! توضیح اجمالی مسئله ای که وجود داشت و نیاز به حلش بود، تغییر مقدار ظرفیت بلیت ها بود. در اصل فیلدی داشتیم به اسم available_count که توسط برگزار کننده در پنل رویداد به یک عددی تعیین می شه. این عدد خوشگل ما بخاطر رزرو و خرید بلیت، کم و زیاد می شه که باعث گمراهی برگزار کننده و حتی پیچیده تر شدن سیستم می کنه که برای تحلیل دیتا هم اذیت کننده می تونه باشه. از این فیلد available_count در صفحه خرید بلیت، جهت نشان دادن تعداد بلیت باقی مانده و یا اطلاع از اتمام موجودی بلیت نیز، استفاده می شود. تغییراتی در سیستم صورت گرفته که این مسئله رو حل کنه. تغییرات کلی بدین شکل است که فیلد جدیدی به اسم availability_count به ریسورس بلیت اضافه شده است. وظیفه این فیلد، نشان دادن تعداد بلیت موجود با در برگرفتن تعداد بلیت های فروش رفته و تعداد بلیت های رزر شده می باشد. در نتیجه برای صفحه خرید بلیت، نیاز است از فیلد جدید availability_count استفاده شود که