لیست رویدادها

سلام و درد

اینجا جای خالی توضیحات مربوط به ریسورس رویدادها می باشد.
لطفا اینجا را خودتان با کلمات مناسب پر نمایید.


نوع منبع رویدادها
نیاز بر این بوده که نوع رویدادهایی که از طریق ریسورس رویدادها ارائه می شه رو تعیین نماییم.
در اصل جدیدا در ریسورس رویدادها، سورت رویدادهای ویژه کاربران، ابتدا رویدادهای ویژه قرار می گیرد. سپس رویدادهای ترند شده قرار می گیرد.
نیاز بر تشخیص منبع این دو نوع رویداد بوده می باشد.

برای این منظور ۲ فیلد به اطلاعات مربوط به رویدادها افزوده شده است:
  • Is_user_special_event
  • is_trended_event

مقدار این دو فیلد بصورت boolean خواهد بود.

توجه نمایید برای اینکه این دو فیلد نمایان شوند، نیاز است تمام فیلدهای مربوط به رویدادها رو دریافت کنید و فیلدهای رویدادها رو محدود به چند تا از طریق کوئری پارامتر fields نکنید.


کاربرد این دو فیلد در دو بخش از ریسورس رویدادها خواهد بود.

اولی هنگامی که رویدادهای ویژه کاربران رو دریافت می کنید (سورت user-special-events )
که در این صورت رویدادهای اولی معمولا رویدادهای ویژه کاربر می باشد که در اینصورت فیلد Is_user_special_event مقدار true خواهد داشت و مقدار فیلد is_trended_event هم false خواهد بود.
بعد از رویدادهای ویژه که تعداد محدودی دارند، رویدادهای ترند نمایان خواهند شد که در اینصورت مقدار فیلدهای شرح داده شده برعکس خواهد شد. یعنی فیلد is_trended_event مقدار true در برخواهد گرفت و فیلد Is_user_special_event هم مقدار false به آغوش خواهد کشید.

دومی هنگام دریافت رویدادهای ترند شده (سورت trending ) می باشد.
البته این مورد درخواست نشده بود ولی برای اینکه اینجا هم رویدادهای ترند داریم و به اشتباه مقدار فیلد is_trended_event برابر با false نشه، منطق مربوطه برای رویدادهای این نوع سورت هم اعمال شده که کل رویدادهای ترند شده هم فیلد is_trended_event دارای مقدار true خواهند داشت.

کاربرد تغییرات مربوطه
این تغییرات برای این اعمال شدن که منبع رویدادها مشخص باشن و هنگام تولید لینک رویدادها بشه utm مناسب به لینک های رویداد افزود که بشه آمار مناسبی از رویدادهایی که کلیک می شن داشت.


(به یاد محمدرضا نظیف)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

پروفایل عمومی کاربران کانکت

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

استفاده از Refresh Token جهت دریافت توکن‌های معتبر جدید (کانکت)