بلیت خریداری شده کاربر در رویداد

برای ورود و استفاده از سرویس کانکت، نیاز به تهیه بلیت ای از رویداد مد نظر هست.
از این رو، کلاینت ها جهت بهبود و تسریع فرایند ورود نیاز به دانستن این دارن که بدونن آیا کاربر مربوطه بلیت ای از رویداد مد نظر تهیه کرده است یا خیر!
در اصل بلیت های خریداری شده از ریسورس هایی در دسترس است ولی نیاز به جست و جو و فرایند هایی بسیار دشوار و طاقت فرسایی برای کلاینت ها پیش رو دارد که هر انسانی رو به گریه و زاری وا می دارد.

هدف از این تسک تسهیل این امر می باشد. هدفی که در نهایت باعث شادی و خرسندی بچه های کلاینت می شود. بچه های دوست داشتنی، بچه های قوقول مقولی و نی ناش ناش.

راه حل ارائه شده بدین شکل است که در صورتی که کاربر (نه مهمان) باعث بارگزاری دیتاهای مربوط به رویدادی شود (GET /events/SLUG) در بتن اطلاعات رویداد، لینکی به بلیت خریداری شده کاربر خواهد بود.
این لینک در صورتی که کاربری بلیت ای از رویداد مد نظر تهیه نکرده باشد، مقداری نخواهد داشت و برابر null خواهد بود.

GET https://api.evand.com/events/SLUG

و خروجی بدین شکل خواهد بود:

{
  "data": {
    "id": 1,
    ...
    "created_at": "2020-02-26T11:45:08+0330",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/events/salam-hoji-joon"
      },
      ...
      "user_ticket": "/users/1/attendees/j"
    }
  }
}


نکته جالب:
سعی بر این است که بلیت ای رو برگشت بدیم که شماره موبایل ثبت شده درش برابر با شماره موبایل ثبت شده در پروفایل کاربر باشه.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

استفاده از Refresh Token جهت دریافت توکن‌های معتبر جدید (کانکت)

پروفایل عمومی کاربران کانکت